K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site
Riktlinjer för produktutveckling
Midje ponny
Midje ponny - KA10655
36 cm (bredd) x 33 cm (höjd) x 16 cm (djup)

Sätt fast hästen Tony runt barnets mage. När barnet hoppar och springer känns det som om han eller hon rider på en ponny! När barnet rör sig låter hästen på olika sätt vilket gör att barnet vill hoppa och röra på sig ännu mer. På leksaken finns även skallror, prasslande tyg med mera som är roligt för små barn.

Mål: Bygga upp en trygghetskänsla genom att krama

Metod: Tony är tillverkad av högkvalitativt material. Den är mjuk och skön och perfekt att krama. Genom att kramas lär sig barnet att bry sig om andra.

Mål: Stimulera känseln genom att röra och känna på

Metod: Tony är tillverkad av olika strukturer och material. Låt ditt barn ta och känna på de olika strukturerna. Låt barnet tugga på bitringen.

Mål: Lyssningsövning genom att klappa lätt på Tonys huvud så att olika ljud aktiveras

Metod: Aktivera olika ljud genom att klappa lätt på Tonys huvud. Se hur barnet reagerar på de olika ljuden.

Mål: spanLyssnings- och finmotorikträning – pipa och prassla

Metod: Be barnet prassla med Tonys öron och man och be barnet skaka med skallran. Här tränar sig barnet på att lyssna och på sin finmotorik.

Mål: Träna grovmotoriken genom att gå

Metod: Sätt fast hästen Tony runt barnets midja. Hästen börjar gnägga när barnet går. Detta resulterar i att barnet vill gå ännu mer.

Mål: Kognitiv träning genom att lära sig ansikts- och kroppsdelar

Metod: Lär barnet olika ansikts- och kroppsdelar genom att peka på huvudet, ögonen, öronen, manen, frambenen med mera.

Mål: Kognitiv träning genom att peka på ansikts- och kroppsdelar

Metod: Säg en ansikts- eller kroppsdel och be ditt barn peka på den.

Mål: Öga-hand-koordinationsträning genom att placera den blå bjällran i fickan

Metod: Be barnet lägga den blå bjällran i fickan med båda händerna.

Mål: Kognitiv träning genom att lära sig färgerna

Metod: Använd färgerna på Tony för att lära barnen att känna igen olika färger.

Mål: Kognitiv träning genom att peka på färgerna

Metod: Säg en färg och be ditt barn peka på den.

Mål: Klä på sig själv-övning genom att sätta fast Tony runt midjan

Metod: Be barnet själv sätta fast Tony runt midjan. Barnet tränar sig på att klä på sig själv.

TOP