K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site
Om OssFöräldrar SupportProdukterBarns UtvecklingLeksaks säkerhet
Land
Riktlinjer för produktutveckling
Tusenfoting byggbar
Ta reda på hur ditt barn kan använda leksaken till att leka och lära på samma gång.
Tusenfoting byggbar - KA10604
10,5 cm (bredd) x 9 cm (höjd) x 35 cm (djup)

Mätarlarven som inte bara är en mätarlarv. Den har också en bitring, en spegel och en skallra och den kan pipa och prassla. Barnet kan öva på sin finmotorik genom att sätta ihop rätt former med varandra. De mjuka delarna är perfekta att trycka på, kasta iväg och rulla över golvet.

Mål: Detta lär ditt barn att lyssna och att vara uppmärksam.

Metod: Prassla med larven från både höger och vänster sida om barnets huvud. Observera om barnet följer ljudet med blicken.

Mål: Stimulera känseln

Metod: Låt ditt barn ta och känna på de olika strukturerna. Låt barnet tugga på äppelbitringen.

Mål: Träna på händernas finmotorik.

Metod: Be barnet trycka på mätarlarven (med både höger och vänster hand) så att den prasslar.

Mål: Här tränas barnets grovmotorik.

Metod: Be barnet skramla med mätarlarvens huvud (med både höger och vänster hand). Barnet kan även öva sig på att rulla mätarlarvens kropp som ett hjul över golvet.

Mål: Känna igen olika kroppsdelar och objekt

Metod: Använd mätarlarven som ett lärohjälpmedel och lär barnet vad till exempel huvud, ögon, näsa, äpple, blad, spegel och nyckelpiga är.

Mål: Lära barnet peka på specifika ansiktsdelar.

Metod: Säg klart och tydligt till exempel ”huvud”, ”ögon”, ”näsa” och ”mun”. Be sedan barnet peka på ansiktsdelarna på mätarlarvens huvud.

Mål: Utveckla självkänslan

Metod: Håll spegeln (som finns på den blå delen) framför barnets ansikte så att barnet kan titta på sig själv i spegeln.

Mål: Känna igen färgerna

Metod: Lär barnet färgerna med hjälp av färgerna på mätarlarven.

Mål: Känna igen formerna

Metod: Lär barnet känna igen former, som till exempel cirklar, trianglar och kvadrater, med hjälp av plastformerna som sitter på de olika delarna.

Mål: Skilja på något som sticker fram och en hålighet

Metod: Använd de delar som går att sätta ihop och visa barnet vilken skillnad det är på något som sticker fram och på en hålighet.

Mål: Peka på olika kroppsdelar och objekt

Metod: Be barnet säga en kroppsdel eller ett objekt och sedan peka på kroppsdelen eller objektet. Det kan till exempel vara: äpple, blad, spegel och nyckelpiga.

Mål: Känna igen färger och former

Metod: Ta isär mätarlarven och lägg bitarna på golvet framför dig och barnet. Be sedan barnet säga en färg eller en form och ge dig motsvarande del.

Mål: Sätta ihop två delar

Metod: Låt barnet öva på att sätta ihop de kvadratdelar som passar ihop. Upprepa sedan med två cirkeldelar och två triangeldelar.

Mål: Ta isär mätarlarven

Metod: Låt barnet ta isär och sätta ihop mätarlarven (se 2.5 och 2.6).

Mål: Identifiera former genom att röra på dem

Metod: Lägg en del av mätarlarven under en liten filt. Låt barnet stoppa in handen under filten, känna på formen och gissa vilken form det är.

TOP