K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site
Riktlinjer för produktutveckling
Byggklossar/plocklåda
Ta reda på hur ditt barn kan använda leksaken till att leka och lära på samma gång.
Byggklossar/plocklåda - KA10498
19 cm (bredd) x 19 cm (höjd) x 19 cm (djup)

Det är en uggla, det är en formsorterare, det är hinkar som går att stapla! 5 fantastiska stapelbara hinkar som går att leka med på många olika sätt.

Mål: Träna finmotoriken genom att gripa tag i klossar

Metod: Be barnet gripa tag i klossarna med både höger och vänster hand.

Mål: Träna finmotoriken genom att gripa tag i hinkarna

Metod: Be barnet gripa tag i de mindre hinkarna med både höger och vänster hand.

Mål: Träna grovmotoriken genom att lyfta på hinkarna

Metod: Be barnet lyfta de större hinkarna med både händerna samtidigt.

Mål: Öga-hand-koordinationsträning genom att stapla 2 till 3 hinkar uppå varandra

Metod: Be ditt barn stapla 2 till 3 hinkar uppå varandra. Här lär sig barnet hur man hittar balansen och att ha tålamod.

Mål: Kognitiv träning genom att lära sig ansiktsdelar

Metod: Lär barnet att känna igen olika ansiktsdelar på den blå hinken.

Mål: Öga-hand-koordinationsträning genom att stapla 5 hinkar uppå varandra

Metod: Be ditt barn bygga ett torn genom att stapla 5 hinkar uppå varandra. Här lär sig barnet hur man hittar balansen och att ha tålamod.

Mål: Öga-hand-koordinationsträning genom att sortera former 1

Metod: Lär barnet sortera former med hjälp av det vita locket.

Mål: Öga-hand-koordinationsträning genom att sortera former 2

Metod: Lär barnet sortera former med hjälp av de färgglada hinkarna.

Mål: Kognitiv träning genom att lära sig färgerna

Metod: Lär barnet de olika färgerna på klossarna.

Mål: Kognitiv träning genom att lära sig de olika djuren

Metod: Lär barnet de olika djuren med hjälp av hinkarna.

Mål: Kognitiv träning genom att lära sig formerna

Metod: Lär barnet de olika formerna på klossarna.

Mål: Kognitiv träning genom att lära sig att namnge familjemedlemmar

Metod: Lär barnet namnen på olika familjemedlemmar med hjälp av hinkarna.

Mål: Kognitiv träning genom att matcha färger

Metod: Säg en färg. Be ditt barn leta efter klossen som har den färgen och lägga den i hinken som har samma färg som klossen.

Mål: Kognitiv träning genom att välja rätt form till rätt hål

Metod: Säg en form, be ditt barn plocka upp klossen som har den formen och lägga den i rätt hål.

Mål: Kognitiv träning genom att lära sig sambandet mellan orsak och verkan

Metod: När barnet lägger klossarna i tornet ramlar de till botten. Barnet kan sedan plocka upp klossarna från botten och lägga dem i tornet igen. Här lär sig barnet sambandet mellan orsak och verkan.

Mål: Öga-hand-koordinationsträning och kognitiv träning genom att stapla hinkar med ansiktssidan utåt

Metod: Be ditt barn stapla alla 5 hinkar med ansiktssidan utåt.

Mål: Öga-hand-koordinationsträning och kognitiv träning genom att stapla hinkar med djursidan utåt

Metod: Be ditt barn stapla alla 5 hinkar med djursidan utåt.

Mål: Kognitiv träning genom att lära sig begreppen "stor" och "liten"

Metod: Lär barnet begreppen "stor" och "liten" med hjälp av hinkarna i olika storlekar. Be sedan barnet peka på den största och minsta hinken.

Mål: Kognitiv träning genom att sortera efter storlek

Metod: Be ditt barn ställa alla hinkar på rad, från den minsta till den största.

Mål: Öga-hand-koordinationsträning och kognitiv träning genom att lägga hinkarna i varandra, från liten till stor

Metod: Låt barnet lägga hinkarna i varandra, från liten till stor.

Mål: Öga-hand-koordinationsträning och kognitiv träning genom att lägga hinkarna i varandra, från stor till liten

Metod: Låt barnet lägga hinkarna i varandra, från stor till liten.

Mål: Känselträning och kognitiv träning genom att känna sig fram till rätt form

Metod: Lägg alla klossar i den största gula hinken. Säg en form och be barnet hitta den formen genom att känna på de olika formerna.

Mål: Öga-hand-koordinationsträning genom att stapla upp och ned

Metod: Be ditt barn stapla alla hinkar upp och ned, från den minsta till den största. Detta är en balans- och tålamodsövning.

Mål: Öga-hand-koordinationsträning och öva sig på att få känsla för avstånd genom att kasta klossar i hinkar

Metod: Placera de fem hinkarna på en gräsmatta eller en heltäckningsmatta på olika avstånd från ditt barn. Be ditt barn kasta klossarna i hinkarna.

TOP