K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site
Riktlinjer för produktutveckling
Fiska & Räkna
Ta reda på hur ditt barn kan använda leksaken till att leka och lära på samma gång.
Fiska & Räkna - KA10625

Diameter: 20 cm x 5 cm (höjd)

Metspö: 17 cm x 3 cm

Till den här roliga och spännande fiskdammen medföljer ett metspö och 10 sjödjur i olika storlekar, färger och former. Här får barnet lära sig att fiska och räkna. Ditt barn kommer älska den! 1, 2, 3, 4....100 små fiskar simmar i dammen. Innan du anar det så kan ditt barn räkna till 100!

Mål: Lära sig att lyssna

Metod: Påkalla ditt barns uppmärksamhet genom att trycka på metspöt så att det piper. Flytta ljudet runt och observera om barnet följer ljudet med blicken. Detta lär ditt barn att lyssna och att vara uppmärksam.

Mål: Träna finmotoriken genom att gripa tag

Metod: Be barnet gripa tag i sjödjuren i olika storlekar (med både höger och vänster hand). När barnet trycker på metspöt övar han eller hon sin finmotorik.

Mål: Stimulera känseln

Metod: Fish and Count är tillverkad av olika material som till exempel plast-, filt- och bomullstyg. Låt ditt barn ta och känna på de hårda, mjuka, släta och grova strukturerna.

Mål: Utveckla självkänslan

Metod: Låt barnet titta på sig själv i spegeln. Detta utvecklar barnets självkänsla.

Mål: Lära sig namnen på olika djur

Metod: Lär barnet namnen på djur som sjöstjärna, bläckfisk, krabba, fisk och mask.

Mål: Lära sig färgerna

Metod: Lär barnet färgerna med hjälp av de färggranna sjödjuren.

Mål: Lära sig formerna

Metod: Lär barnet olika former med hjälp av sjödjurens former.

Mål: Lära sig siffrorna

Metod: Lär barnet hur siffrorna 1-10 ser ut med hjälp av de numrerade sjödjuren.

Mål: Lära sig olika storlekar

Metod: Lär barnet skillnaden mellan ”stor” och ”liten” med hjälp av de små och stora sjödjuren.

Mål: Passa ihop former 1

Metod: Det finns 10 sjödjur med 5 olika former. Det finns en stor och en liten storlek av varje sjödjur. Be ditt barn sätta ihop de former som är likadana. Det blir fem grupper.

Mål: Passa ihop former 2

Metod: Sjödjurens former finns på dammens spegelsida. Be ditt barn lägga ett sjödjur på rätt form.

Mål: Räkna och para ihop

Metod: På den mörkblå sidan i dammen finns det många sjödjur i varje form. Be ditt barn räkna sjödjuren i varje form och sedan lägga på den tygbit som har den siffra som barnet räknat ut.

Mål: Träna finmotoriken genom att växla från ett läge till ett annat

Metod: Det finns bilder på båda sidor om dammen och det går att vända på den åt båda hållen. Här tränas barnets finmotorik.

Mål: Lära sig räkna till 100

Metod: Be barnet räkna de 100 fiskarna på sidan av dammen.

Mål: Peka på siffrorna

Metod: Säg en siffra från 1 till 100 och be ditt barn hitta den siffran på sidan på dammen.

Mål: Ojämna och jämna siffror

Metod: Lär barnet ojämna och jämna siffror med hjälp av fiskarna på utsidan på dammen. Alla rosa fiskar har ojämna siffror på sig och orange fiskar har jämna siffror på sig.

Mål: Fiskespel – balansövning

Metod: Lägg alla sjödjuren i dammen och fiska upp dem med metspöt. Detta är en balansövning.

Mål: Fiskespel – lära sig färgerna

Metod: Lägg alla sjödjur i dammen. Säg en färg och be barnet fiska upp ett sjödjur som har den färgen.

Mål: Fiskespel – lära sig formerna

Metod: Lägg alla sjödjur i dammen. Säg en form och be barnet fiska upp ett sjödjur som har den formen.

Mål: Fiskespel – lära sig namnen på sjödjuren

Metod: Lägg alla sjödjur i dammen. Säg ett sjödjur och be ditt barn fiska upp det.

Mål: Fiska – räkna från 1 till 10

Metod: Lägg alla sjödjur i dammen. Be ditt barn fiska upp sjödjuren i ordningen 1 till 10.

Mål: Fiskespel – ojämna och jämna siffror

Metod: Lägg alla sjödjur i dammen. Säg ”ojämn” eller ”jämn” och be ditt barn fiska upp ett sjödjur med en ojämn siffra på eller ett sjödjur med en jämn siffra på.

Mål: Fiskespel – addition 1

Metod: Be ditt barn fiska upp ett sjödjur från dammen. Be sedan barnet lägga ihop siffrorna på baksidan av sjödjuret och sedan peka på rätt summa på sidan på dammen. Barnet kan börja med att lägga ihop två siffror och sedan fortsätta upp till 5 eller 6.

Mål: Fiskespel – addition 2

Metod: Lägg alla sjödjur i dammen med siffersidan uppåt. Säg ett enkelt additionsexempel: Vad är 3 + 4? Vilka två fiskar ska du lägga ihop för att det ska bli 10? Vilka tre fiskar ska du lägga ihop för att det ska bli 12? Be sedan ditt barn fiska upp svaret.

Mål: Fiskespel – lära sig sifferordningen

Metod: Lägg alla sjödjur i dammen med siffersidan uppåt. Säg ett enkelt exempel: Vilken siffra kommer efter 4? Vilken siffra kommer före 8? Vilka siffror finns det mellan 2 och 5? Be sedan ditt barn fiska upp svaret.

Mål: Fiskespel – med poäng

Metod: Om ni är två spelare kan ni turas om att fiska. Ett barn kan spela mot ett barn eller en vuxen. När spelet är slut vänder ni på fiskarna och ser hur många poäng ni har fått. Lägg ihop poängen. Den som har fått flest poäng vinner.

Mål: Identifiera former genom att röra på dem

Metod: Lägg alla sjödjur under dammen. Säg ett sjödjur eller en form. Be sedan barnet stoppa in handen under dammen och försöka hitta rätt djur genom att känna på dem.

TOP