K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site
Riktlinjer för produktutveckling
Färgglad tusenfoting
Ta reda på hur ditt barn kan använda leksaken till att leka och lära på samma gång.
Färgglad tusenfoting - KA10494
43 cm (bredd) x 13 cm (höjd) x 12 cm (djup)

Den populära larven med en spegel, en mjuk bitring, krusiga kinder, åtta fötter, prassliga vingar och en mjuk och kramgo kropp! Perfekt för små barn att krama och bita på.

Mål: Bygga upp en trygghetskänsla genom att krama

Metod: Larven är tillverkad av högkvalitativt material. Den är mjuk och skön och perfekt att krama. Genom att kramas lär sig barnet att bry sig om andra.

Mål: Lyssningsövning, reagera på ljud

Metod: Gör så att larven låter från både höger och vänster sida om barnets huvud med hjälp av bland annat skallrorna och de prassliga delarna. Observera om barnet följer ljudet med blicken. Detta lär ditt barn att lyssna och att vara uppmärksam.

Mål: Stimulera känseln genom att röra och känna på olika strukturer

Metod: Larven är tillverkad av olika material. Låt ditt barn ta och känna på de olika strukturerna. Låt barnet tugga på bitringen.

Mål: Träna finmotoriken genom att gripa tag och trycka

Metod: Larven är tillverkad av kräppapper, skallror och andra små delar. Låt barnet gripa tag i och skaka på olika delar med både höger och vänster hand.

Mål: Träna grovmotoriken genom att skaka

Metod: Larven är mjuk och perfekt för barn att hålla i och skaka på. Låt barnet hålla i larven med en hand eller båda händerna. Sedan kan barnet skaka på den så att den låter på olika sätt.

Mål: Träna grovmotoriken genom att krypa mot ljudet

Metod: Skaka på larven framför barnet och låt barnet krypa mot det prasslande ljudet.

Mål: Utveckla självkänslan med en spegel

Metod: Låt barnet titta på sig själv i spegeln. Detta utvecklar barnets självkänsla.

Mål: Kognitiv träning genom att lära sig insektens kroppsdelar

Metod: Lär barnet vad de olika kroppsdelarna på en larv heter genom att peka på larvens kroppsdelar.

Mål: Kognitiv träning genom att peka på insektens kroppsdelar

Metod: Säg en kroppsdel och be ditt barn peka på den på larven.

Mål: Kognitiv träning genom att lära sig färgerna

Metod: Lär barnet de olika färgerna på larven.

Mål: Kognitiv träning genom att peka på färgerna

Metod: Säg en färg och be ditt barn peka på den på larven.

Mål: Siffer- och räkneövning genom att räkna 8 fötter eller 4 par fötter

Metod: Räkna larvens åtta fötter tillsammans med ditt barn. Du kan även räkna dem som 4 par fötter.

TOP