K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site
Om OssFöräldrar SupportProdukterBarns UtvecklingLeksaks säkerhet
Land
Riktlinjer för produktutveckling
Tårta med ljud & ljus
Ta reda på hur ditt barn kan använda leksaken till att leka och lära på samma gång.
Tårta med ljud & ljus - KA10543
Tårta: 20 cm (bredd) x 18 cm (höjd) x 20 cm (djup)
Magisk trollstav: 16 cm (höjd)
Kniv: 11,7 cm (höjd)

Tänd ljusen på tårtan.

När ljusen har tänts börjar födelsedagssången spela.

Blås ut ljusen samtidigt som födelsedagssången spelas.

Skär upp tårtan till dig själv och dina vänner.

Mål: Lära sig att lyssna

Metod: Påkalla barnets uppmärksamhet genom att slå på musiken (tryck på den rosa jordgubben).

Mål: Träna finmotoriken genom att gripa tag

Metod: Be barnet ta en bit tårta med både höger och vänster hand. Här tränas barnets finmotorik.

Mål: Stimulera känseln

Metod: Tårtan är tillverkad av olika material. Låt ditt barn ta och känna på de olika strukturerna som de mjuka tårtbitarna, plastljusen och kniven.

Mål: Sätta i trollstaven i tårtan

Metod: Be barnet ta bort trollstaven från tårtan och sätta tillbaka den igen. Här tränas barnets grovmotorik, öga-hand-koordination och balanssinne.

Mål: Trycka

Metod: Be barnet hålla trollstaven i handen och trycka på knappen med tummen. Stjärnan tänds när knappen trycks ned. Låt barnet trycka på knappen med både höger och vänster hand. Här tränar barnet sin finmotorik.

Mål: Lära sig färgerna

Metod: Lär barnet de olika färgerna på tårtan.

Mål: Känna igen ansiktsdelar

Metod: Lär barnet de olika ansiktsdelarna på Patrik.

Mål: Peka på ansiktsdelarna

Metod: Säg en kroppsdel och be ditt barn peka på den på Patrik.

Mål: Kasta

Metod: Tårtbitarna är mjuka och enkla att gripa tag i. Träna barnets armmuskler genom att be barnet kasta klossarna.

Mål: Lära sig karaktärer

Metod: Lär barnet namnen på de åtta karaktärerna.

Mål: Lära sig siffrorna

Metod: Lär barnet hur siffrorna 1 till 8 ser ut med hjälp av de numrerade tårtbitarna.

Mål: Peka på siffror och karaktärer

Metod: Säg ett namn på en karaktär eller en siffra och be barnet peka på den.

Mål: Lära sig namnen på olika frukter

Metod: Lär barnet namnen på olika frukter med hjälp av bilderna på tårtan.

Mål: Sätta ihop tårtan

Metod: Ta isär tårtbitarna och be ditt barn sätta tillbaka dem. Här övar sig barnet på öga-hand-koordination och finmotorik.

Mål: Tända ljus

Metod: Be barnet trycka på knappen på trollstaven och vifta med den över varje ljus. När alla ljusen är tända spelas födelsedagssången. Här övar sig barnet på öga-hand-koordination och finmotorik.

Mål: Blåsa ut ljus

Metod: När barnet har tänt ljusen och lyssnat på födelsedagssången ber du barnet blåsa ut ljusen. Hurrarop och klappljud spelas från tårtan. Barnet lär sig att blåsa ut ljus och får känna sig duktig.

Mål: Skära upp tårtan

Metod: Be barnet skära upp tårtan med den lilla kniven och dela ut bitarna till sina vänner. Här tränas barnets finmotorik samt sociala förmåga.

Mål: Fånga och kasta iväg

Metod: Tårtbitarna är mjuka och enkla att gripa tag i. Kasta en kloss till barnet så att barnet får öva på att fånga klossen. Be sedan barnet kasta iväg klossen igen.

Mål: Ojämna siffror

Metod: Lär barnet ojämna siffror med hjälp av siffrorna på tårtan.

Mål: Jämna siffror

Metod: Lär barnet jämna siffror med hjälp av siffrorna på tårtan.

Mål: Leka i mörkret

Metod: Den magiska trollstaven kan användas som ett blinkljus i ett mörkt rum.

TOP