K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site
Riktlinjer för produktutveckling
Talande boll med siffror & alfabetet
Ta reda på hur ditt barn kan använda leksaken till att leka och lära på samma gång.
Talande boll med siffror & alfabetet - KA10621
Diameter: 20 cm

Bollen som kan räkna. Kasta bollen till ditt barn och den säger: "1". När barnet sedan kastar tillbaka bollen säger den: "2". Ett roligt sätt att lära sig räkna på. Bra övning för koordinationen och grovmotoriken.

Flipp-flopp! Och bollen förvandlar sig till en svensksklärare. Kasta den igen och nu säger och sjunger den: "ABCDE... Ö". Olika ljud spelas upp vilket gör det hela ännu roligare.

Mål: Kramas

Metod: Alla barn tycker om att kramas. Den här bollen är mjuk. Den är gjord av högkvalitativt material och perfekt att krama.

Mål: Lära sig att lyssna

Metod: Ställ in bollen på räkne- och musikläget. Slå lätt på bollen eller kasta iväg den så att den börjar prata. Barnet blir genast intresserat. Observera om barnet följer ljudet med blicken. Detta lär ditt barn att lyssna och att vara uppmärksam.

Mål: Krypövning som utvecklar grovmotoriken

Metod: Placera bollen framför barnet och rulla den sakta bort från honom eller henne så att han eller hon kryper efter den.

Mål: Lära sig att växla från ett läge till ett annat

Metod: Bollen har två sidor. Låt ditt barn växla mellan sidan med alfabetet på till sidan med siffrorna på och tvärtom. Här tränas både händernas och armarnas finmotorik och grovmotorik.

Mål: Rulla

Metod: Låt barnet rulla bollen över golvet. Här tränas både händernas och armarnas finmotorik och grovmotorik.

Mål: Kasta

Metod: Be ditt barn kasta bollen. Här tränas barnets grovmotorik.

Mål: Lära sig färgerna

Metod: Lär barnet hur färger som röd, orange, gul, brun, grön, blå ser ut med hjälp av färgerna på bollen.

Mål: Lära sig siffrorna

Metod: Lär barnet hur siffrorna 1-10 ser ut med hjälp av bollens siffersida.

Mål: Lära sig att räkna

Metod: Be barnet räkna bilderna på bollens siffersida.

Mål: Lära sig namnen på olika objekt

Metod: Lär barnet vad olika objekt heter med hjälp av bilderna på siffersidan.

Mål: Lära sig siffror genom att lyssna

Metod: Använd sifferläget och kasta eller slå lätt på bollen så att den börjar räkna. Barnet lär sig rätt uttal på siffrorna 1 till 10 genom att lyssna. Du kan även uppmuntra barnet att räkna samtidigt som bollen.

Mål: Lära sig alfabetet visuellt

Metod: Lär barnet hur bokstäverna ser ut med hjälp av bollens bokstavssida.

Mål: Lära sig namnen på olika objekt

Metod: Lär barnet namnen på objekt som börjar på bokstäverna A till Ö med hjälp av bilderna på alfabetssidan.

Mål: Lära sig alfabetet genom att lyssna

Metod: Använd alfabetsläget och låt barnet kasta och fånga bollen så att alfabetet läses upp. Barnet lär sig rätt uttal av bokstäverna i alfabetet. Du kan även uppmuntra barnet att läsa samtidigt som bollen.

Mål: Väck barnets intresse för musik

Metod: När bollen har gått igenom hela alfabetet spelas musiken till alfabetssången upp.

Mål: Lära sig känna igen siffror och bokstäver

Metod: Säg en siffra eller en bokstav och be ditt barn peka på den på bollen.

Mål: Lära sig känna igen objekt och djur

Metod: Säg ett objekt eller ett djur och be ditt barn peka på det på bollen.

Mål: Sparka

Metod: Låt barnet sparka bollen över golvet. Här tränas barnets grovmotorik och balans.

Mål: Fånga och kasta iväg

Metod: Kasta bollen till barnet så att barnet får öva på att fånga bollen. Be sedan barnet kasta iväg bollen igen.

Mål: Ojämna och jämna siffror

Metod: Lär barnet ojämna och jämna siffror med hjälp av siffersidan. Siffrorna på bollens övre del är ojämna siffror. Siffrorna på bollens nedre del är jämna siffror.

Mål: Lära sig vokalerna

Metod: Lär barnet vokalerna A, E, I, O, U med hjälp av bokstäverna på bollen. Dessa fem bokstäver är orangefärgade.

Mål: Sjunga med

Metod: Slå lätt på bollen tills alfabetssången spelas upp. Lär och uppmuntra ditt barn att sjunga med till musiken. 
Melodi
A - B - C - D - E - F - G
H - I - J - K - L - M - N - O - P
Q - R - S - T – U - V,
W - X - Y -Z

Mål: Spela med flera

Metod: Spela med två eller fler spelare. Sätt er i en cirkel och skicka eller kasta bollen till personen som sitter bredvid dig så att bollen börjar prata. För varje omgång som bollen räknar eller rabblar alfabetet spelas ett slumpmässigt ljud upp. Den som håller i bollen när ljudet hörs får ett straff. Straffet ska ha något med inlärning att göra. Det kan till exempel vara att den som får straffet ska sjunga alfabetssången, räkna baklänges från 10 till 1, säga tre ojämna siffror, säga vokalerna eller namnge ett djur som börjar på bokstaven P och så vidare. Spelet är både roligt och lärorikt.

TOP