K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site
Wskazówki dotyczące rozwoju :
Edukacyjne klocki-puzzle 9m-cy+
Te wskazówki pomogą Ci dowiedzieć się jak dziecko ma używać zabawki aby jednocześnie dobrze się bawić i uczyć.
Edukacyjne klocki-puzzle 9m-cy+ - KA10458

Sześcian: 8 cm (szer.) x 8 cm (wys.) x 8 cm (gł.)

Trójkąt: 10 cm (szer.) x 5 cm (wys.) x 8 cm (gł.)

Długoterminowa, mądra zabawka, która przeciera ścieżkę dla rozwoju wynalazczości i inteligencji dzieci!

Zestaw 12 sześcianów i 8 trójkątów, które można układać jeden na drugim.

Liczby, „A Kuku Kuku” i różnorodność obrazków na sześcianach umożliwia dzieciom nauczenie się wyników, liczenia i dopasowywania.

Puzzle zapewniają doskonałe ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej i logicznego myślenia.

Cel: Ćwiczenie chwytania

Metoda: Rodzice mogą zachęcać dzieci do chwytania klocków (zarówno prawą jak i lewą ręką).

Cel: Rozwój przewracania

Metoda: Zachęcaj dziecko do przewracania klapki na każdym klocku w trzech różnych kierunkach.

Przewracanie do góry

Przewracanie w lewo

Przewracanie w prawo

Cel: Uczenie się przedmiotów codziennego użytku

Metoda: Użyj rysunków na klockach w celu nauczenia dzieci różnych przedmiotów.

Cel: identyfikowanie przedmiotów

Metoda: Wymień przedmiot i zachęć Twoje dziecko do pokazania klocka, na którym ten przedmiot się znajduje.

Cel: Układanie

Metoda: Zachęcaj dzieci do układania 2-3 klocków jeden na drugim. Ćwiczenie to ćwiczy równowagę i cierpliwość.

Cel: nauka kolorów

Metoda: Uczenie dzieci identyfikowania kolorów z użyciem kolorowych, trójkątnych klocków.

Cel: Uczenie się kształtów

Metoda: Uczenie dzieci kształtów poprzez układanie klocków w taki sposób, by tworzyły trójkąty, kwadraty i prostokąty.

Cel: Rzucanie

Metoda: Klocki są miękkie i łatwe do chwytania. Zachęcaj dzieci do rzucania klockami by rozwijały mięśnie rąk.

Cel: Układanie

Metoda: Zachęcaj dziecko do układania 3-5 klocków jeden na drugim. Ćwiczenie to rozwija zdolność równowagi i cierpliwość.

Cel: nauka liczb

Metoda: Uczenie dzieci rozpoznawania liczb przy użyciu ponumerowanych klocków (1-12)

Cel: nauka liczenia

Metoda: Wspólnie z Twoim dzieckiem policz przedmioty na klockach. Następnie zachęć je do połączenia go z klockiem z właściwym numerem.

Cel: Kojarzenie zwierząt

Metoda: Skompletuj zwierzęta przez łączenie klocków. Rodzice mogą uczyć dzieci charakterystyki różnych zwierząt. Ćwiczenie to rozwija umiejętności dużej motoryki i koordynację wzrokowo – ruchową dziecka.

Cel: kojarzenie transportu

Metoda: Skompletowanie transportu poprzez łączenie klocków. Rodzice mogą uczyć dzieci charakterystyki różnych rodzajów transportu. Ćwiczenie to rozwija umiejętności dużej motoryki oraz koordynację wzrokowo – ruchową dziecka.

Cel: Budowanie z klocków

Metoda: Budowanie kolejnych konstrukcji, poczynając od prostych i przechodząc do złożonych.

Cel: Układanie w stosy

Metoda: Zachęcaj dzieci do układania 5-6 klocków jeden na drugim. Ćwiczenie to ćwiczy równowagę i cierpliwość dziecka.

Cel: układanie puzzli.

Metoda: Razem z Twoim dzieckiem ułóż 12-elementowe puzzle

Cel: nauka „ciągu przyczynowo – skutkowego”.

Metoda: Używając „przyczynowo – skutkowej” strony klocków, zadawaj Twojemu dziecku pytania, by naprowadzić je na odpowiedź, co zdarzy się potem. Następnie pozwól mu uchylić klapkę i sprawdzić odpowiedź.

Cel: Układanie

Metoda: Zachęcaj dzieci do układania 7-8 klocków jeden na drugim. Ćwiczenie to rozwija zdolności równowagi i cierpliwość dziecka.

Cel: proste dodawanie przedmiotów

Metoda: Uczenie dzieci prostego dodawania poprzez umożliwienie im liczenia przedmiotów na dwóch lub trzech klockach. Następnie mogą połączyć klocki, na których znajdują się przedmioty, z klockami, na których znajdują się liczby.

Cel: proste dodawanie liczb

Metoda: Uczenie dzieci prostego dodawania poprzez umożliwienie im dodawania liczb na dwóch lub trzech klockach. Następnie mogą połączyć klocki, na których znajdują się liczby, z klockami, na których znajdują się przedmioty..

Cel: liczby nieparzyste i parzyste

Metoda: Używanie ponumerowanych klocków do uczenia Twojego dziecka liczb parzystych i nieparzystych

Cel: Łapanie i rzucanie

Metoda: Klocki są miękkie i łatwe do chwytania. Zachęcaj dzieci do zabawy w rzucanie klockami i do rozwijania zdolności łapania i rzucania.

Cel: Słuchanie historyjek i znajdowanie przedmiotów

Metoda: Kiedy rodzice opowiadają historyjkę, zachęcaj Twoje dziecko do znajdowania klocków z przedmiotami, wymienionymi w historyjce. Ćwiczenie to rozwija zdolność słuchania, wyobraźni i obserwacji.

Cel: budowanie z klocków w 3 wymiarach

Metoda: Budowanie kolejnych konstrukcji, poczynając od prostych i przechodząc do skomplikowanych. Ćwiczenie to rozwija u dziecka ideę przestrzeni i trójwymiarowości.

Cel: Tworzenie własnych konfiguracji

Metoda: Używając technik i idei z ćwiczenia 5.2, dzieci mogą tworzyć własne konstrukcje 3D. Ćwiczenie to rozwija kreatywność dzieci.

TOP