K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site
Wskazówki dla rodziców
Centrum Wsparcia dla Rodziców K's Kids
jest przedłużeniem i dopełnieniem
trójkąta umiejętności K's Kids.

Wartość zabawki nie jest oparta jedynie na zabawie, ale na balansie pomiędzy zabawą a nauką. Jako że proces rozwoju dziecka jest procesem nauki, wysokiej jakości zabawka pozwala dziecku na naukę przez zabawę.

Trójkąt umiejętonści K's Kids jest podstawą do tworzenia wszystkich produktów K's Kids. Od pomysłu do konstrukcji, od koloru guziczka do umieszczenia lusterka, wszystkie szczegóły naszych produktów są zaprojektowane na podstawie 9 aspektów rozwoju zawartych w trójkącie umiejętności K's Kids.

Kupując produkt K's Kids, jednocześnie
kupujesz indywidualnie i starannie
zaprojektowany system umiejętności.

Centrum Wsparcia dla Rodziców K's Kids udostępnia wskazówki w jaki sposób dzieci mogą wykorzystać zabawkę tak, aby się nią jednocześnie bawić i uczyć. Wskazówki te są dostosowane do wieku i rozwoju dzieci.

Dzięki stronie internetowej, materiałom do wydruku oraz aplikacjom na urządzenia mobilne, Centrum Wsparcia dla Rodziców K's Kids zapewnia wszechstronne wsparcie dla rodziców, krtórzy zakupili produkty K's Kids.

W momencie, gdy rodzice zakupią produkt
K's Kids nasza współpraca dopiero
się zaczyna, a nie kończy.

Misją K's Kids jest bycie partnerem, na którego możesz zawsze liczyć jeżeli chodzi o pomoc w rozwoju dziecka i umileniu nauki. Jesteś rodzicem, który chce znaleźć właściwą zabawkę dla swojego dziecka? Albo po prostu szukasz informacji na temat wartości uczących w produktach K's Kids? Możesz znaleźć wszystkie informacje i potrzebne wsparcie.

Zabierz ze sobą zabawkę K's Kids do domu… i rozpocznij przygodę z nauką poprzez zabawę.

Wskazówki
dotyczące
rozwoju

Zmysły

Podstawowe zmysły: wzroku, smaku, słuchu, węchu i dotyku pobudzają ciekawość dziecka i zachęcają je do odkrywania rzeczy znajdujących się dokoła niego. Zabawki stymulujące zmysły są niezwykle ważne we wczesnym okresie rozwoju dziecka.

Motoryka mała

Motoryka mała to ruchy precyzyjne, takie jak: chwytanie przedmiotów dwoma palcami, przebieranie palcami stóp, ruchy warg lub języka w celu posmakowania lub zbadania przedmiotów.

Motoryka duża

Motoryka duża to ruchy większych mięśni odpowiedzialnych za pracę ramion, nóg, stóp lub całego ciała. Zabawki zachęcające dziecko do kopania, raczkowania, biegania lub skakania są ważne dla rozwoju motoryki dużej.

Inteligencja logiczna

Trening logiczny umożliwia dzieciom łączenie skrawków informacji. Zabawki takie jak układanki, czy klocki mogą wzmocnić dziecięcą inteligencję logiki, układania w kolejności, koncentracji, argumentacji i rozwiązywania problemów.

Inteligencja kreatywna

Kreatywność rozwija się we wczesnych fazach rozwoju dziecka. Kolory, kształty, nauka rysunku, zaznajomienie się z muzyką i rytmem, wszystko to ma wpływ na rozwój kreatywności dziecka.

Inteligencja językowa

Inteligencja językowa jest umiejętnością wydawania dźwięków i używania języka (do?) wyrażania siebie i rozumienia innych ludzi w miarę dorastania. Zabawki rozwijające umiejętność rozumienia słów, rozróżniania dźwięków, rytmów i form fleksyjnych wpływają na doskonalenie tej umiejętności.

Emocje

Zdrowe dziecko powinno być w stanie kontrolować i wyrażać swoje emocje. Świadomość bycia kochanym i chronionym rozwija jego poczucie bezpieczeństwa. Zabawki, które mogę stać się przyjacielem dziecka i pomóc mu w wyrażaniu uczuć, spełniają bardzo ważną rolę w procesie uczenia się, jak efektywnie kontaktować się z innymi z obopólnym zaufaniem.

Komunikowanie się

posiadanie umiejętności dobrej komunikacji pomaga dziecku przy wykonywaniu zadań wymagających współpracy oraz w efektywnej pracy zespołowej.

poczucie własnej wartości

Poczucie własnej wartości jest kompleksem osiągnięć, które dziecko odbiera od ważnych dla niego ludzi, w szczególności od rodziców i rówieśników. Kiedy dziecko może dokończyć zadanie, jakie stawia przed nim zabawka, jest z siebie zadowolone. Pomaga mu to w budowaniu silniejszego poczucia własnej wartości i lepszej samooceny.

TOP