K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site
Om ossForeldrestøtteProdukterBarnets utviklingLeketøy sikkerhet
Your Region
Produktveiledninger
Block N Learn
Lær hvordan barnet ditt kan benytte denne leken for å ha det moro samtidig som det lærer.
Block N Learn - KA10458

Kloss: 8 cm (B) x 8 cm (H) x 8 cm (D)

Triangel: 10 cm (B) x 5 cm (H) x 8 cm (D)

En smart leke som barnet kan leke lenge med, og som stimulerer barnets oppdagelsesevne og intelligens.

Det er totalt 12 klosser og 5 triangler som kan stables.

Ved hjelp av tall, titt-titt-leker og massevis av bilder på klossene lærer barnet seg å telle, sette sammen bilder og forstå konsekvensene av handlingene sine.

Og gjennom puslespillet øver barnet seg på øye-hånd-koordinasjon og logisk tenkning.

Mål: Trene finmotorikk ved å gripe

Metode: Be barnet gripe tak i klossene (med både høyre og venstre hånd).

Mål: Forbedre finmotorikken ved å åpne klaffer

Metode: Be barnet åpne klaffen på hver kloss i tre forskjellige retninger.

Åpne oppover

Åpne til venstre

Åpne til høyre

Mål: Lære navnet på hverdagslige gjenstander

Metode: Lær barna hva de ulike gjenstandene heter ved hjelp av bildene på klossene.

Mål: Gjenkjenne gjenstander

Metode: Si hva en gjenstand heter, og be barnet peke på klossen med bildet av den på.

Mål: Stabling

Metode: Be barnet stable 2-3 klosser oppå hverandre. Her lærer barnet seg balanse og å være tålmodig.

Mål: Lære farger

Metode: Lær barnet fargene ved hjelp av triangelklossene i ulike farger.

Mål: Lære former

Metode: Lær barnet de ulike formene ved å sette klossene sammen på ulike måter slik at de danner trekanter, kvadrater og rektangler.

Mål: Kaste

Metode: Klossene er myke og lette å gripe tak i. Be barnet kaste klossene slik at de får brukt armmusklene.

Mål: Stabling

Metode: Be barnet stable 3-5 klosser oppå hverandre. Her lærer barnet seg balanse og å være tålmodig.

Mål: Lære tall

Metode: Barnet lærer seg å kjenne igjen tall ved hjelp av de nummererte klossene. (1-12)

Mål: Lære å telle

Metode: Tell antall objekter på klossen sammen med barnet ditt. Be deretter barnet om å finne klossen med det riktige tallet på.

Mål: Sette sammen dyr

Metode: Se på klossene og sett sammen dyrene. Barnet lærer hva som kjennetegner de ulike dyrene. Her utvikler barnet finmotorikken og øye-hånd-koordinasjonen.

Mål: Sette sammen kjøretøy

Metode: Se på klossene og sett sammen kjøretøyene. Barnet lærer hva som kjennetegner de ulike kjøretøyene. Her utvikler barnet finmotorikken og øye-hånd-koordinasjonen.

Mål: Bygge med klosser

Metode: Bygg de følgende konstruksjonene. Begynn med de enkle og fortsett med de mer kompliserte:

Mål: Stabling

Metode: Be barnet stable 5-6 klosser oppå hverandre. Her lærer barnet seg balanse og å være tålmodig.

Mål: Legge puslespill

Metode: Legg puslespillet på 12 brikker sammen med barnet.

Mål: Lære om årsak og virkning

Metode: Bruk ”årsak og virkning”-siden av klossene. Still spørsmål der barnet må svare på hva som skjer etterpå. La deretter barnet åpne klaffen og se svaret.

Mål: Stabling

Metode: Be barnet stable 7-8 klosser oppå hverandre. Her lærer barnet seg balanse og å være tålmodig.

Mål: Enkel addisjon med objekter

Metode: Lær barnet enkel addisjon gjennom å telle objektene på to eller tre klosser. Be deretter barnet finne klossen med det tilsvarende tallet på.

Mål: Enkel addisjon med tall

Metode: Lær barnet enkel addisjon gjennom å legge sammen tallene på to eller tre klosser. Be deretter barnet finne klossen med det tilsvarende antallet objekter på.

Mål: Oddetall og partall

Metode: Lær barnet om oddetall og partall ved hjelp av tallene på klossene.

Mål: Ta imot og kaste

Metode: Klossene er myke og lette å gripe tak i. Kast klossene med barnet for å utvikle barnets evner til å ta imot og kaste.

Mål: Høre på en historie og finne objektet

Metode: Fortell en historie som inneholder et av objektene på klossene. Be barnet finne klossen med objektet på. Her lærer barnet å lytte, bruke fantasien og observere.

Mål: Bygge med klosser i tre dimensjoner.

Metode: Bygg de følgende konstruksjonene. Begynn med de enkle og fortsett med de mer kompliserte. Her får barnet økt forståelse for rom og tredimensjonalitet.

Mål: Lage egne konstruksjoner

Metode: La barnet lage egne 3D-konstruksjoner ved å bruke teknikkene og konseptene fra aktivitet 5.2 Her får barnet utvikle kreativiteten sin.

TOP