K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site
Om ossForeldrestøtteProdukterBarnets utviklingLeketøy sikkerhet
Your Region
Produktveiledninger
Inchworm Shape Sorter
Lær hvordan barnet ditt kan benytte denne leken for å ha det moro samtidig som det lærer.
Inchworm Shape Sorter - KA10604
10,5 cm (B) x 9 cm (H) x 35 cm (D)

Denne målerlarven er ikke bare en målerlarve. Den har også bitering, speil, rangle og kan lage knitre- og pipelyder. Barnet kan forbedre finmotorikken ved å sette sammen former. De myke kroppsdelene er perfekte å klemme på, kaste og rulle over gulvet.

Mål: Lytte- og oppmerksomhetstrening

Metode: Lag lyd med larven fra både høyre og venstre side av barnets hodet. Observer om barnet snur på hodet eller følger lyden med blikket.

Mål: Sansestimulering

Metode: La barnet ta og føle på larvens ulike teksturer og bite på eplebiteringen.

Mål: Forbedre finmotorikken i hendene

Metode: Be barnet klemme på målerlarven (med både høyre og venstre hånd) så den lager knitrelyder.

Mål: Forbedre grovmotorikken

Metode: Be barnet riste på målerlarvens hode (med både høyre og venstre hånd) så den lager ranglelyder. Barnet også øve på å rulle målerlarvens kroppsdeler over gulvet som et hjul.

Mål: Kjenne igjen ulike kroppsdeler og objekter

Metode: Bruk målerlarvens ulike deler til å lære barnet å kjenne igjen for eksempel hode, øyne, nese, eple, blad, speil og marihøne.

Mål: Peke ut ulike ansiktsdeler

Metode: Si ulike ansiktsdeler som ”hode”, ”øyne”, ”nese” eller ”munn”, og be barnet peke dem ut på målerlarvens ansikt.

Mål: Utvikle selvbevisstheten

Metode: Hold opp speilet (på den blå delen av larven), og la barnet studere og kjenne igjen sitt eget speilbilde.

Mål: Kjenne igjen farger

Metode: Bruk målerlarven til å lære barnet farger som rød, gul, blå og grønn.

Mål: Kjenne igjen former

Metode: Bruk plastikkdelene av målerlarven for å lære barnet ulike former som sirkel, trekant og kvadrat.

Mål: Skille mellom utspring og hull

Metode: Bruk forbindelsesleddene på målerlarven til å lære barnet forskjellen på utspring og hull.

Mål: Peke ut kroppsdeler og objekter

Metode: Si en kroppsdel eller et objekt på målerlarven, og be barnet peke det ut. Det kan for eksempel være eple, blad, speil, marihøne og så videre.

Mål: Kjenne igjen farger og former

Metode: Ta målerlarven fra hverandre, og legg delene foran barnet. Si deretter en farge eller en form, og be barnet holde frem riktig del.

Mål: Sette sammen to deler som passer sammen

Metode: La barnet sette de to kvadratdelene sammen. Fortsett deretter med sirkeldelene og triangeldelene.

Mål: Sette sammen målerlarven

Metode: La barnet benytte seg av det han/hun lærte i aktivitet 2.5 og 2.6, til å sette sammen målerlarven.

Mål: Kjenne igjen former ved berøring

Metode: Legg en av målerlarvens deler under et lite pledd. Be deretter barnet stikke hånden under pleddet og finne ut hvilken form det er ved å kjenne på den.

TOP