K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site
Om ossForeldrestøtteProdukterBarnets utviklingLeketøy sikkerhet
Your Region
Produktveiledninger
Stablesett
Lær hvordan barnet ditt kan benytte denne leken for å ha det moro samtidig som det lærer.
Stablesett - KA10304

Hver kopp: 8,2 cm (diameter) x 8,8 cm (høyde)

5 kopper, 3 lokk, 1 raslende egg

Dette er ikke bare et vanlig stablesett. På koppetårnet finnes også dyr, tall, bokstaver, K’s Kids-figurer og figurenes favorittgjenstander. Barnet lærer å stable og å vri på koppene slik at bildene passer sammen. Deretter kan barnet skru av lokket og slippe det raslende egget ned i tårnet. Det går også an å ta med lekene i badekaret. Hullene i lokkene gjør dem perfekte til å helle vann med.

Mål: Stimulere sansene gjennom å ta og kjenne på ulike strukturer

Metode: Lokkene er ujevne, mens koppene er glatte. La barnet ta og føle på de ulike strukturene.

Mål: Forbedre finmotorikken gjennom å gripe

Metode: Be barnet gripe tak i koppene med både høyre og venstre hånd.

Mål: Forbedre øye-hånd-koordinasjonen ved å stable to kopper

Metode: Få barnet til å holde en kopp i hver hånd, og be deretter barnet om å sette den høyre koppen oppå den venstre og omvendt.

Mål: Forbedre fin- og grovmotorikken ved å vri

Metode: Stable to kopper og be barnet vri dem i motsatt retning.

Mål: Forbedre øye-hånd-koordinasjon ved å stable oppover på flatt underlag

Metode: Be barnet stable de 5 koppene oppå hverandre i tilfeldig rekkefølge på et flatt underlag.

Mål: Forbedre øye-hånd-koordinasjonen ved å stable opp-ned på flatt underlag

Metode: Koppene kan også settes i hverandre opp-ned. Be barnet sette de 5 koppene i hverande i tilfeldig rekkefølge på et flatt underlag.

Mål: Forbedre øye-hånd-koordinasjonen ved å putte egget i hullet

Metode: Lag et tårn ved å stable de 5 koppene. Be barnet putte egget i hullet på toppen av tårnet og lytte til lyden av at den faller til bunnen. Dette stimulerer også barnets hørsel.

Mål: Forbedre øye-hånd-koordinasjonen ved å føre egget fra en kopp til en annen

Metode: Be barnet holde en kopp i hver hånd, med egget i en av koppene. Be barnet “helle” egget fra én kopp til den andre og tilbake igjen.

Mål: Forbedre øye-hånd-koordinasjonen ved å sende egget til hverandre

Metode: Minst to personer (to barn eller barn og voken) holder hver sin kopp i hånden. Send egget rundt ved å “helle” det fra en kopp til en annen. Her kan opp til 5 personer sitte i ring og være med.

Mål: Se hvordan vannet renner – i badekaret eller på stranden

Metode: Vri på lokket på koppene. Barnet kan deretter bruke koppene som øser og se på vannet som renner ut av de små hullene på lokket. Dette er en fin aktivitet både i badekaret og på stranden.

Mål: Forbedre kreativiteten ved å bygge sandslott

Metode: Barnet kan bruke koppene til å øse eller forme sand til sandslott.

Mål: Kognitiv trening ved å lære farger

Metode: Lær barnet å kjenne igjen ulike farger ved å bruke koppene.

Mål: Kognitiv trening ved å peke ut farger

Metode: Si en farge og be barnet peke den ut.

Mål: Kognitiv trening ved å kjenne igjen figurer

Metode: Lær barnet de ulike figurene og hva de heter.

Mål: Kognitiv trening ved å peke ut figurer

Metode: Si navnet på en av figurene og be barnet peke på riktig figur.

Mål: Kognitiv trening ved å lære bokstaver

Metode: Lær barnet de store og små variantene av A, B, C, D og E.

Mål: Kognitiv trening ved å peke ut bokstaver.

Metode: Si en bokstav og be barnet peke den ut.

Mål: Kognitiv trening ved å lære navnet på hverdagslige gjenstander

Metode: Lær barnet navnet på dyr og hverdagslige gjenstander ved å bruke bildene.

Mål: Kognitiv trening ved å peke ut gjenstander

Metode: Si en gjenstand og be barnet peke den ut.

Mål: Kognitiv trening ved å kjenne igjen silhuetter

Metode: De svarte formene er silhuettene til de ulike gjenstandene. Pek på en silhuett og be barnet si hvilken gjenstand den representerer.

Mål: Kognitiv trening ved å lære tall

Metode: Lær barnet å kjenne igjen tall og telle ved å bruke tegningene på koppene.

Mål: Kognitiv trening ved å peke ut tall

Metode: Si et tall og be barnet peke det ut.

Mål: Kognitiv trening ved å lære navnet på sjødyr

Metode: Lær barnet navnet på ulike sjødyr ved å bruke lokkene.

Mål: Kognitiv trening ved å peke ut sjødyr

Metode: Si et sjødyr og be barnet peke det ut.

Mål: Forbedre øye-hånd-koordinasjonen ved å holde og stable kopper

Metode: Be barnet holde en av koppene i hånden og deretter stable de fire andre oppå. Dette utvikler barnets håndmuskulatur og øye-hånd-koordinasjon.

Mål: Forbedre finmotorikken ved å vri

Metode: Stable koppene oppå hverandre på et flatt underlag og be barnet vri på koppene slik at bokstavene, tallene, gjenstandene og figurene havner på hver sin rad.

Mål: Forbedre finmotorikken ved å riste for å lage lyd

Metode: Be barnet vri på lokket på to kopper og legge egget mellom koppene. Barnet kan deretter riste på koppene og høre egget rasle. Øk vanskelighetsgraden ved å stable flere kopper.

Mål: Forbedre hukommelsen og motorikken ved å stable etter farge

Metode: Be barnet stable koppene etter en bestemt fargerekkefølge.

Mål: Forbedre hukommelsen og motorikken ved å stable etter tall

Metode: Be barnet stable koppene etter en bestemt tallrekkefølge.

Mål: Forbedre hukommelsen og motorikken ved å stable etter bokstaver

Metode: Be barnet stable koppene etter en bestemt bokstavrekkefølge.

Mål: Kjenne igjen lyder og navnet på gjenstander

Metode: Lær barnet lydene til A, B, C, D og E. Bruk deretter bildene til å lære barnet enkle ord som begynner på disse bokstavene.

Mål: Kognitiv og motorisk trening ved å vri på lokkene

Metode: Be barnet vri på lokkene på koppene.

Mål: Kognitiv trening ved å stable ulike konstruksjoner

Metode: Be barnet lage konstruksjonene som følger. Dette utvikler barnets forståelse av tredimensjonalitet og begrep om rom.

Mål: Utvikle øye-hånd-koordinasjonen og avstandsfølelsen ved å kaste egget i koppene

Metode: Plasser koppene i ulik avstand fra barnet på gresset eller et gulvteppe. Be barnet kaste egget i koppene.

TOP