K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site
Meddelande till föräldrar
I K's Kids Parents' Support Center får du information om de olika elementen i lärotriangeln.

En leksaks värde baseras inte bara på hur rolig den är att leka med utan även hur mycket barnet lär sig på att leka med leksaken. En leksak av hög kvalitet är en leksak som barnet kan ha roligt med och samtidigt lära sig nya saker av.

Alla K’s Kids-produkter är märkta med lärotriangeln. Alla våra produkter är baserade på de nio utvecklingselementen, allt från färgen på en knapp till en spegels placering.

När du köper en produkt från K's Kids
köper du också ett pedagogiskt
och lärorikt system.

I K's Kids Parents' Support Center finns det riktlinjer för vilka sätt som leksaken kan användas på. Riktlinjerna baseras på barnets ålder och utvecklingsfas.

När du har köpt din produkt kan du, om du undrar över något eller har problem med något, få hjälp via webben, tryckt material och appar för mobila enheter. På så sätt kan du vara säker på att få ut så mycket som möjligt av de olika läroelementen.

När du köper en produkt
startar också vårt förhållande.

Målet är att vi ska bli en partner som du kan lita på i vått och torrt. Har du barn och försöker hitta rätt leksak till ditt barn? Eller vill du ha reda på mer om de olika läroelementen? All information hittar du här.

Köp en K's Kids-produkt idag och starta en lärorik resa!

Riktlinjer
för
produktutveckling

Sinnen

De grundläggande sinnena syn, smak, hörsel, lukt och känsla väcker ett barns nyfikenhet.

Finmotorik

Finmotorik är de små rörelserna med tummen och fingrarna eller användningen av tårna till att röra och känna föremålen.

Grovmotorik

Grovmotorik är de större rörelserna med armen, benet, fotmusklerna eller med hela kroppen.

Logisk intelligens

Barnet övar sin logiska intelligens genom att koppla ihop bitar av information.

Kreativ intelligens

Färger, former, lära sig rita, lyssna på musik och känna rytm stimulerar barnets kreativitet.

Språklig intelligens

Språklig intelligens är förmågan att använda ljud och språk för att uttrycka sig själv och förstå andra människor under ett barns utveckling.

Känslor

Ett friskt barn bör kunna styra och uttrycka sina känslor och att med ömsesidigt förtroende kunna umgås effektivt med andra.

Kommunikation

Med kommunikation lär sig barnet att utföra uppgifter tillsammans med andra och att bli produktiva lagmedlemmar.

Självkänsla

Självkänsla får ett barn när barnet får bekräftelse och beröm av människor i barnets närhet. Uppgiftsbaserade aktiviteter leder till att barnet får en starkare självkänsla och självkännedom.

TOP