K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site
Tutustu meihinTuki vanhemmilleTuotteetLapsen kehitysLeluturvallisuus
Alue
Tuotekehittelyn suunnat
Block N Learn pehmopalikat
Lue lisää miten lapsesi voi parhaiten hyötyä lelusta, pitää hauskaa ja oppia samalla.
Block N Learn pehmopalikat - KA10458

Palikka: 8 cm leveys x 8 cm (korkeus) x 8 cm (syvyys)

Kolmio: 10 cm (leveys) x 5 cm (korkeus) x 8 cm (syvyys)

Tämä monipuolinen lelu pysyy käytössä pitkään kehittäen ja innostaen lasta yhä uusiin leikin tasoihin.

Lelu sisältää 12 neliöpalaa ja 5 kolmiota.

Numeroita, kurkistusleikkiä ja monet kuvat palikoissa antavat lapselle tilaisuuden oppia yhdistämistä, yhteenlaskua ja sovittamista.

Palojen yhdistely kehittää käden ja silmän koordinaatiota ja tukee loogisen ajattelun kehittymistä.

Tavoite: Tarttuminen - hienomotoriikkaharjoitus

Metodi: Rohkaise lasta tarttumaan palikoihin (oikealla ja vasemmalla kädellä).

Tavoite: Kääntäminen - hienomotoriikkaharjoitus

Metodi: Rohkaise lasta kääntämään palikoita eri suuntiin.

Käännä ylös

Käännä vasemmalle

Käännä oikealle

Tavoite: Jokapäiväisten esineiden oppiminen

Metodi: Opeta lapselle esineiden nimiä palikoiden kuvien avulla.

Tavoite: Jokapäiväisten esineiden oppiminen

Metodi: Nimeä esine ja pyydä lasta osoittamaan kyseistä kuvaa.

Tavoite: Pinoaminen

Metodi: Rohkaise lasta pinoamaan 2-3 palaa päällekkäin. Leikki harjoittaa tasapainotaitoja ja kärsivällisyyttä.

Tavoite: Värien oppiminen

Metodi: Opeta lapselle värejä kolmiopalojen avulla.

Tavoite: Muotojen oppiminen

Metodi: Opeta lapselle erilaisia muotoja palikoiden avulla. Muodostakaa palikoista neliöitä, suorakulmioita ja kolmioita.

Tavoite: Heittäminen

Metodi: Palikat ovat pehmeitä ja niihin on helppo tarttua. Rohkaise lasta heittämään paloja, leikki kehittää käden lihaksia.

Tavoite: Pinoaminen

Metodi: Rohkaise lasta pinoamaan 3-5 palaa päällekkäin. Leikki harjoittaa tasapainotaitoja ja kärsivällisyyttä.

Tavoite: Numeroiden oppiminen

Metodi: Opeta lasta tunnistamaan numeroita palikoiden avulla (1-12).

Tavoite: Oppia laskemaan

Metodi: Laske yhdessä lapsen kanssa palikoista löytyviä kuvioita. Pyydä häntä sen jälkeen etsimään lukua vastaava numeropalikka.

Tavoite: Eläinhahmojen yhdistäminen

Metodi: Tutkikaa palikoita, etsikää toisiinsa kuuluvat eläinhahmon palat ja yhdistäkää ne. Vanhemmat voivat kertoa lapselle kunkin eläimen tunnuspiirteitä ja ominaisuuksia. Leikki harjoittaa hienomotoriikka sekä silmän ja käden koordinaatiota.

Tavoite: Ajoneuvojen yhdistäminen

Metodi: Tutkikaa palikoita, etsikää toisiinsa kuuluvat ajoneuvon palat ja yhdistäkää ne. Vanhemmat voivat kuvailla kertoa lisää kustakin ajoneuvosta. Leikki harjoittaa hienomotoriikka sekä silmän ja käden koordinaatiota.

Tavoite: Palikoilla rakentelu

Metodi: Rakentakaa seuraavat rakennukset, aloittaen yksinkertaisista ja edenten vaikeampiin:

Tavoite: Pinoaminen

Metodi: Rohkaise lasta pinoamaan 5-6 palaa päällekkäin. Leikki harjoittaa tasapainotaitoja ja kärsivällisyyttä.

Tavoite: Palapelin kokoaminen

Metodi: Kootkaa lapsen kaanssa 12-palan palapeli.

Tavoite: Syyn ja seurauksen oppiminen

Metodi: Käytä palikoiden kääntyviä kuvaläppiä. Katsokaa ensin kuvaa ja kertokaa lapselle mitä sen jälkeen tapahtuu, kääntäkää läppä ja katsokaa seuraavaa kuvaa. Jatkossa voit pyytää lasta kääntämään toisen kuvan esiin.

Tavoite: Pinoaminen

Metodi: Rohkaise lasta pinoamaan 7-8 palaa päällekkäin. Leikki harjoittaa tasapainotaitoja ja kärsivällisyyttä.

Tavoite: Helppo yhteenlasku kuvien avulla

Metodi: Opeta lapselle helppoa yhteenlaskua kuvilla. Anna hänen yhdistää 2-3 kuvaa ja laskemaan esineet. Pyytäkää sen jälkeen osoittamaan lukua vastaava numeropala.

Tavoite: Helppo yhteenlasku kuvien avulla

Metodi: Pyydä lasta yhdistämään kaksi numeropalaa ja sen jälkeen etsimään saatua lukua vastaava kuvapala.

Tavoite: Pariton ja parillinen luku

Metodi: Opeta palikoiden avulla parillisten ja parittomien lukujen ero.

Tavoite: Heitto ja koppi

Metodi: Palikat ovat pehmeitä ja niihin on helppo tarttua. Opeta lapselle heittämistä ja kopin ottamista keveiden palikoiden avulla.

Tavoite: Tarinan kuunteleminen ja esineen löytäminen

Metodi: Kertoessasi lapselle tarinaa, pyydä häntä etsimään tarinassa esiintyvä esine. Leikki kehittää lapsen kuuntelutaitoa, mielikuvistusta ja tarkkaavaisuutta.

Tavoite: Rakentaa 3-ulotteinen palikkatorni

Metodi: Rakentakaa vihjekuvien rakennelmia aloittaen yksinkertaisesta ja edeten vaikeampiin. Leikki harjoittaa lapsen tilahahmotusta ja kolmiuloitteisuuden tajua.

Tavoite: Omien rakennelmien luominen

Metodi: Aiemmin opittujen taitojen avulla lapsi voi käyttää omaa mielukuvitustaan erilaisten rakennelmien kokoamiseen palikoiden avulla. Tämä kannustaa ja kehittää luovuutta.

TOP