K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Your language is under construction

Stay on Current SiteVisit Other Language Site

Your language of this page is under construction

Please click this button to browse our product information in English.

Go to English Site
Melding til foreldre
I K's Kids Parents' Support Center får du informasjon om de ulike delene av læretrekanten.

Hvor god en leke er, handler ikke bare om hvor gøy den er å leke med, men også om hvorvidt den kan brukes til læring. Barns utvikling er en læreprosess, og derfor er en kvalitetsleke noe barnet kan ha det gøy med og samtidig lære av.

Alle K’s Kids-produkter er basert på læretrekanten. Alle detaljer i alle våre produkter, som fargen på knapper eller plassering av speil, er basert på de ni utviklingselementene som utgjør læretrekanten.

Når du kjøper et K's Kids-produkt, kjøper du også et pedagogisk og lærerikt system.

I K's Kids Parents' Support Center får du veiledninger for hvordan leken kan brukes på en morsom og lærerik måte. Veiledningene er basert på barnets alder og utviklingsstadium.

Når du har kjøpt et produkt, kan du ved behov få hjelp av K's Kids Parents Support Center via internett, trykksaker eller apper for mobile enheter. På denne måten kan du få fullt læringsutbytte av produktet.

Når foreldre kjøper våre produkter, starter også vårt samarbeid.

Målet til K's Kids er å være en partner som kan bidra i barnets utvikling og læringsglede. Er du en forelder som forsøker å finne den riktige leken til barnet ditt? Eller ønsker du å utforske hvordan K's Kids-leken din kan brukes til læring? Du finner du alt du trenger av informasjon og støtte her.

Skaff deg en K's Kids-leke i dag, og legg ut på en morsom og lærerik reise!

Produktveiledninger

Sanser

De grunnleggende sansene syn, smak, hørsel, lukt og følelse oppmuntrer barnets nygjerrighet.

Finmotorikk

Finmotorikken blir benyttet for eksempel når barnet plukker opp gjenstander med pinsettgrepet, eller bruker tærne på tærne til å utforske gjenstander.

Grovmotorikk

Grovmotoriske ferdigheter er større bevegelser som involverer arm-, ben- eller fotmusklene eller hele kroppen.

Logisk

Den logiske intelligensen gjør at barnet kan koble sammen biter av informasjon.

Kreativ

Barns kreativitet blir stimulert av blant annet farger, former, tegning, musikk og rytme.

Språklig

Språklig intelligens er evnen til å benytte seg av lyd og språk for å uttrykke seg og forstå andre når et barn er under utvikling.

Emosjonell

Et friskt barn skal kunne styre og uttrykke sine følelser og samhandle effektivt med andre med gjensidig tillit.

Kommunikasjon

Kommunikasjonsferdigheter fører til at barnet kan utføre samarbeidende oppgaver og bli produktive teamarbeidere.

Selvbilde

Selvbildet er en generell oppfatning av mestring som barnet får fra viktige mennesker rundt det. Basisaktiviteter kan hjelpe barn til å utvikle et sterkere selvbilde og større tro på egen verdi.

TOP